Ring oss: +46 (0)18 - 843 91 00

Kundtjänst

Hittar du inte det du söker eller har du frågor. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

+46 (0)18 - 843 91 00

kundtjanst@kramtex.se

Om Kramtex

 

Saknar du något? Svaret heter Specialproduktion

Vi på Kramtex är väldigt flexibla när det gäller att tillgodose våra kunders behov. Vi kan vid större offertförfrågningan vidareutveckla och skräddarsy i princip samtliga våra plagg efter dina önskemål. Det är bara fantasin som sätter gränsen. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

 

Svensk Distanshandel (SDh)

Kramtex är sedan 1 Januari 2011 medlem i Svensk Distanshandel (SDh). SDh arbetar för att göra distans- och e-handeln tryggare för kunden och driver därför certifieringen Trygg e-handel. www.tryggehandel.se

Alla de etablerade och ledande företagen inom distanshandel och många mindre, nystartade e-handelsföretag är medlemmar i föreningen. SDh har till uppgift att informera om distanshandel och e-handel, samt att tillvarata branschens intressen. För mer info, www.svenskdistanshandel.se.

 

 

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Kramtex AB är kollektivanslutna och medlem i textilorganisationen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.TEKO företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen. Avtalsområden, arbetsrätt, marknaden, miljön och EU är kärnan i verksamheten.

 

REPA

REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.Kramtex AB är ansluten till REPA och betalar förpackningsavgifter för den mängd plast-, papper/kartong- och metallförpackningar som vår verksamhet genererar. Därmed uppfyller vi vårt producentansvar för förpackningar. Avgiften finansierar insamlingar och återvinningssystemet.

 

Öko-Tex Standard 100 

Öko-Tex Standard 100 är världens ledande humanekologiska märke för textilier som testats för skadliga ämnen. Tyg som certifierats har producerats med tanke på humanekologi samt testats och godkänts av internationellt erkända textilinstitut. Textilier som bär den här etiketten är bra för människans välbefinnande. Kramtex arbetar för en hållbar miljöutveckling. Nästan all vår textil är certifierat enligt Öko-Tex Standard. Det är en garanti för att tyget inte innehåller hälsofarliga ämnen som kan ge allergiska reaktioner eller skada huden.

Ansvar

Etik har alltid varit en viktig fråga för oss och vi följer noga upp hur leverantörerna behandlar sina medarbetare samt frågor som rör miljön. Produktion och transporter har stor miljöpåverkan. Vi eftersträvar ett nära samarbete med våra leverantörer vad gäller miljöhänsyn och kräver att leverantörerna ska följa de kemikalierestriktioner som Sveriges Textil-importörers kemikalieguide ger ut samt gällande regler inom EU. För att du ska känna dig extra trygg i dina inköp av arbetskläder från oss på Kramtex har vi utarbetat riktlinjer för våra leverantörer för att vi ska kunna försäkra oss om att våra produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden. De innefattar krav på bl a arbetsmiljö, arbetstider, löner, fackföreningsfrihet och förbud mot barnarbete.

Vi är glada över att det blir allt viktigare för dig som kund att visa respekt för olika länders legala krav jämte internationella organistioners syn på grundläggande rättigheter.

Miljöpolicy

Kramtex har som bolag ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. För att integrera miljöhänsyn i verksamheten har en miljöpolicy utarbetats. Policyn ska genomsyra all verksamhet, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas med hänsyn till hälsa och miljö. Gällande hälsoskydds- och miljölagstiftning ska uppfyllas med god marginal och ständiga förbättringar ska göras för att minska belastningen på hälsa och miljö.

Genom utbildning av sina medarbetare ökar Kramtex sin förmåga att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.  För att leva upp till miljöpolicyn har Kramtex genomfört många förändringar inom verksamheten. Man strävar ständigt efter en ökad miljömedvetenhet. Vi på Kramtex anser att frågor som rör yttre miljö i många hänseenden även har inverkan på inre miljö och hälsofrågor. Därför inkluderas även hälsa som ett värde att värna i policyn för miljöarbetet avseende yttre miljö.

Handla tryggt och säkert hos oss online

Handla dina arbetskläder här direkt i vår webbshop oavsett tid på dygnet. Ni finner hela vårt sortimentet under kategorierna till vänster samt längs ned på sidan. Vår webbshop uppdateras kontinueligt med nya kollektioner och kampanjerbjudanden.